ΜΕΛΕΤΗ ΚΔΑΠ

ΜΕΛΕΤΗ

Στο ΚΔΑΠ Ντεκρολί κάθε απόγευμα τα παιδιά δημοτικού μπορούν να συμμετέχουν στο τμήμα της μελέτης. Το τμήμα της μελέτης υποστηρίζεται από δύο παιδαγωγούς και έχει στόχο την ολοκλήρωση των καθημερινών σχολικών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού θεωρούμε ύψιστης παιδαγωγικής σημασίας τα παιδιά να αναπτύξουν ένα δικό τους σύστημα ολοκλήρωσης των εργασιών προσαρμοσμένο στις δυνατότητές τους και υποκινούμενο από τα ίδια. Γι' αυτό το λόγο με το πρόγραμμα της μελέτης στοχεύουμε και στην υπόδειξη μεθόδων μελέτης που μπορούν να ακολουθήσουν τα παιδιά αλλά και στην ανεξαρτητοποίηση τους όσον αφορά την διαδικασία ολοκλήρωσης των καθημερινών σχολικών υποχρεώσεων.

Η παιδαγωγός λειτουργεί υποστηρικτικά καθοδηγώντας και επιβλέποντας την προσπάθεια των παιδιών και βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν και να διορθώσουν τα λάθη τους. Οι γονείς ενημερώνονται καθημερινά για την πορεία και την προσπάθεια των παιδιών τους μέσω του ατομικού τετράδιο επικοινωνίας.

Little girl reading  pile of books. Isolated.