ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΔΑΠ

ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Η βαθύτερη κατανόηση των θετικών επιστημών επιτυγχάνεται όταν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να τις προσεγγίσουν βιωματικά και διεπιστημονικά. Η ομάδα δράσης «Μικροί Επιστήμονες» περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν οργανωθεί βάση της νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics. Το STEM δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις τέσσερις θετικές επιστήμες μέσα από την επίλυση προβλημάτων, τον πειραματισμό, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη καθώς επίσης αποκτούν νέες δεξιότητες και στρατηγικές σκέψης μέσω κατασκευών και πειραμάτων.

μ.ε.220171109_19021424116467_10212524968131638_1783196898_o