Ρομποτική

Ρομποτική

Μια νέα διαδικασία εκπαίδευσης μέσα από το παιχνίδι και ενισχύει ικανότητες των παιδιών, οι οποίες είναι πολύτιμα εφόδια για τη μετέπειτα ζωή τους. Πρόκειται για την Εκπαιδευτική Ρομποτική, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Παλλάδιο Φροντιστήριο και εισάγει τους μαθητές σε διαδικασίες όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση), η καινοτομία, η διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων) και ο προγραμματισμός, ενώ τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη). Μέσα στην τάξη οι μαθητές χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, WeDO & WeDO2 της  LEGO EDUCATION, τα οποία κατασκευάζουν για να επιλύσουν διάφορα προβλήματα  και προκλήσεις που τους δίνονται.

IMG_1581IMG_1079IMG_1579