Δημιουργική εκπαίδευση

about-us

Δημιουργική εκπαίδευση

Αξίζει να φτιάξουμε καλύτερες τις μέρες των μικρών παιδιών μας, χαρίζοντάς τους το παιχνίδι και τη γνώση, κύρια συστατικά μιας δημιουργικής εκπαίδευσης!

 • Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ενιαίο και πρότυπο
 • Είναι προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου Παιδείας και στηρίζεται εκπαιδευτικά σε πανεπιστημιακά δεδομένα, πλούσιο σε εναλλαγές και σύγχρονες παιδαγωγικές και επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι η συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού με εξειδικευμένα σεμινάρια, για τα οποία μεριμνούμε σε μόνιμη βάση
 • Βασίζεται στο διαθεματικό μοντέλο των προγραμμάτων Σπουδών και των Σχεδίων Εργασίας
 • Σύμβουλος παιδαγωγικού έργου και υπεύθυνη για τη δημιουργία και την εκπόνηση προγραμμάτων, τη στήριξη, την εποπτεία και την επιμόρφωση του προσωπικού, είναι η κα Αντιγόνη Μπάτσικα

Οι παιδαγωγικές δραστηριότητές μας καλύπτουν τις εξής μαθησιακές περιοχές

 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Φυσικές επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Φυσική αγωγή
 • Τέχνες
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
 • Αγγλικά