Για να μην πούμε το νερό νεράκι!

Για να μην πούμε το νερό νεράκι!

«Προσέχουμε για να έχουμε», έλεγε ένα παλαιότερο σύνθημα, όταν για πρώτη φορά ευαισθητοποιηθήκαμε όλοι για την έλλειψη του νερού στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για τη σημασία του νερού, αλλά και για την ιστορία του, όλα τα προνήπιά μας έκαναν μια πολύ επιμορφωτική εξόρμηση. Στον Λυρικό Μικρό Πλανήτη, μέσα από παιχνίδια και αφηγήσεις, τα παιδιά πλούτισαν τις γνώσεις τους για το νερό και έμαθαν για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με όσα θαυμαστά άκουσαν στην εξόρμηση αυτή, είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας, κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση, θα είναι πολύ πιο συνετά. Και θα έχουν προετοιμαστεί να γίνουν οι αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες.

Comments are closed.