Ομάδες Δράσης

Οι ομάδες δράσης είναι μικρές ομάδες παιδιών που συμμετέχουν σε εξειδικευμένες δράσεις και εμβαθύνουν σε τομείς που συμπίπτουν με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους. Η συμμετοχή των παιδιών σε αυτές τις ομάδες είναι προαιρετική και οι δράσεις πραγματοποιούνται στο βασικό ωράριο των παιδιών.

Παίρνοντας μέρος σε ειδικές ομάδες δράσης που αφορούν τέχνες όπως ο χορός και το θέατρο αλλά και αθλήματα στο πλαίσιο ενός ολιστικού προγράμματος, τα παιδιά οδηγούνται στην πλήρη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους αλλά και της συνολικής τους εξέλιξης.

Ενδεικτικές Ομάδες Δράσης που λειτουργούν στο Ντεκρολί: