ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αξίζει να φτιάξουμε καλύτερες τις μέρες των μικρών παιδιών μας, χαρίζοντάς τους το παιχνίδι και τη γνώση ως κύρια συστατικά μιας δημιουργικής εκπαίδευσης! Για να το πετύχουμε αυτό στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα εξασφαλίζει στα παιδιά τις βάσεις για την ομαλή μετάβαση στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης, εφαρμόζουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο:

 • Είναι ενιαίο και πρότυπο. Ξεκινά από τις μικρότερες ηλικιακές βαθμίδες και εξελίσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ηλικιακής ομάδας.
 • Είναι προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.
 • Είναι πλούσιο σε εναλλαγές και σύγχρονες παιδαγωγικές και επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι η συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού με εξειδικευμένα σεμινάρια, για τα οποία μεριμνούμε σε μόνιμη βάση.
 • Βασίζεται στο Διαθεματικό Μοντέλο των προγραμμάτων σπουδών και των σχεδίων εργασίας (project).
 • Στοχεύει στην μεθοδευμένη μύησή του παιδιού στην ανάγνωση και τη γραφή μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους όπως ο «Γραμματισμός».

Οι παιδαγωγικές δραστηριότητές μας καλύπτουν τις εξής μαθησιακές περιοχές:

 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
 • Φυσικές επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Φυσική αγωγή
 • Τέχνες
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
 • Αγγλικά

 

Οβίδιος Ντεκρολί

«Δεν πρόκειται για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής ή της μέτρησης. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Το σημαντικό είναι η ζωή του παιδιού, το πώς θα μετατραπεί σε άνθρωπο».

Ο Οβίδιος Ντεκρολί (Ovide Decroly, 1871-1932), υπήρξε ο σημαντικός Βέλγος παιδαγωγός, ο οποίος με τις μεθόδους του επηρέασε ριζικά τους τρόπους διδασκαλίας στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Πίστευε πως υπάρχει ένας αβίαστος, φυσικός τρόπος μάθησης, τον οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Αυτόν τον τρόπο εφαρμόζουμε καθημερινά στον παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο Ντεκρολί.

Η αρχή της «ολότητας» Τα παιδιά μαθαίνουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο σε σύνολα και ολοκληρωμένες εικόνες ή λειτουργίες. Αργότερα ανακαλύπτουν επιμέρους λεπτομέρειες και αναλύουν γνώσεις και εμπειρίες. Η αρχή αυτή έχει άμεση εφαρμογή στην μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Τα παιδιά αναγνωρίζουν αρχικά την εικόνα μιας λέξης και στη συνέχεια αναλύουν και συνδυάζουν ήχους με συλλαβές και γράμματα. Η «ολιστική αυτή μέθοδος» έχει υιοθετηθεί από όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και από τα τωρινά χρόνια εφαρμόζεται και στην χώρα μας.

Πέρα από την ανάγνωση και τη γραφή, όλο το καινούργιο Διαθεματικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου βασίζεται στην αρχή της ολότητας. Σε αντίθεση με όσα έως τώρα επικρατούσαν, τα παιδιά πλέον δεν μαθαίνουν τον κόσμο σε μικρές «δόσεις γνώσης». Η διδασκαλία δεν χωρίζεται σε επιμέρους μαθήματα. Η γνώση κατακτιέται μέσα από μεγάλες θεματικές ενότητες που έχουν βάθος, διάρκεια και προσφέρουν ένα σύνολο γνώσεων. Η ποικιλία δραστηριοτήτων που περιέχει κάθε ενότητα (εικαστικά, μουσική, προμαθηματικά κλπ), εξασφαλίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού.

Ο συνδυασμός των βασικών αρχών του Οβίδιου Ντεκρολί:

 • για βιωματική μάθηση μέσα από καθημερινές εμπειρίες
 • για μάθηση μέσα από μεγάλα σύνολα, από το όλον στο επιμέρους

συνοψίζεται μέσα από την γνωστή φράση του «Όπως ακριβώς το παιδί μαθαίνει να περπατάει προσπαθώντας, όπως μαθαίνει να μιλάει μιλώντας, έτσι μπορεί και να μάθει να διαβάζει διαβάζοντας».

Ιστορία

Ο παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο Ντεκρολί ιδρύθηκε το 1987 από τους εκπαιδευτικούς Νίκο Κυριακίδη και Ειρήνη Αργυριάδου. Το όνομά του το οφείλει στον σημαντικό Βέλγο παιδαγωγό Οβίδιο Ντεκρολί, του οποίου την εκπαιδευτική φιλοσοφία εφαρμόζει από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του.Αρχικά ο σταθμός στεγάστηκε σε μία μονοκατοικία στον οικισμό Γαλήνη του Ωραιοκάστρου. Σύντομα η μεγάλη αύξηση του αριθμού των παιδιών δημιούργησε την ανάγκη για μεγαλύτερους χώρους. Έτσι, το 1993 το Ντεκρολί μεταφέρθηκε στο κτίριο όπου στεγάζεται και σήμερα, στην ίδια περιοχή.

Στα 30 χρόνια λειτουργίας του το Ντεκρολί έγινε γνωστό για τα μοναδικά εκπαιδευτικά του προγράμματα και την ποιότητα των υπηρεσιών του, όπως τα προγράμματα ψυχικής υγείας, οι ομάδες γονέων κ.ά., που ανέβασαν ψηλά τον πήχη της προσχολικής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη.

Από το 2014 συνεχίζει τη λειτουργία του υπό νέα διεύθυνση,  Ελισάβετ Κόντου, πάντοτε στο ίδιο πνεύμα και με την ίδια υπευθυνότητα και φροντίδα για το παιδί. Στον καινούργιο αυτό κύκλο λειτουργίας του, νέες δραστηριότητες, με έμφαση στον αθλητισμό, έρχονται να συμπληρώσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ντεκρολί και να προσφέρουν στο παιδί ένα μεγαλύτερο φάσμα επιλογών.