ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310 696.712
Fax: 2310 698.634
E-mail: ntekroli@otenet.gr
www.ntekroli.gr
www.facebook.com/ntekroli/

«Δεν πρόκειται για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής ή της μέτρησης. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Το σημαντικό είναι η ζωή του παιδιού, το πώς θα μετατραπεί σε άνθρωπο»