Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 4-5 χρονών

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας ετοιμάζονται για το Νηπιαγωγείο. Ταυτόχρονα μπορούν να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους έτσι ώστε να ωριμάσουν πνευματικά και να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητά τους. Μέσα από το κατάλληλο παιδαγωγικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών, φροντίζουμε για την ολόπλευρ<η ανάπτυξή τους, δίνοντας έμφαση στην ενεργητική και βιωματική μάθηση.

Comments are closed.