Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Παιδείας. Από εδώ ξεκινά μια σχολική πορεία δώδεκα χρόνων και δικό μας μέλημα είναι να φροντίσουμε ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν παιδαγωγικά, για να διανύσουν αυτή την πορεία όσο πιο ομαλά και επιτυχημένα γίνεται. Τα προγράμματα δραστηριοτήτων στοχεύουν στην προετοιμασία για το Δημοτικό, με έμφαση στην προσέγγιση της γραφής, της ανάγνωσης και των μαθηματικών.

Δίνοντας επίσης έμφαση κι αξία στη συναισθηματική νοημοσύνη, θέτουμε ως κεντρικό στόχο της σχολικής μας ζωής την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων, καθώς και την καλλιέργεια των εννοιών του σεβασμού, της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Οι δραστηριότητές μας προάγουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, τον διάλογο, τον σεβασμό και την καλλιέργεια της φαντασίας

Ψηφιακός Διαδραστικός Πίνακας

  • Στην αίθουσα του νηπιαγωγείου ο ψηφιακός διαδραστικός πίνακας του ηλεκτρονικού υπολογιστή συμπληρώνει, υποστηρίζει, ζωντανεύει και εμπλουτίζει τις δραστηριότητες
  • Μία μεγάλη οθόνη ανταποκρίνεται στις κινήσεις του χεριού του παιδιού
  • Ένας υπολογιστής προβάλλει εικόνες, πνευματικά παιχνίδια, ασκήσεις και πληροφορίες.
  • Ένα παιδί τα χειρίζεται όλα αυτά με ένα άγγιγμα, σαν παιχνίδι, σαν να είναι ζωντανά μπροστά του!
  • Για κάθε μέσο υπάρχει ο παιδικός τρόπος. Τώρα ο υπολογιστής γίνεται μια ομαδική, συνεργατική, διαδραστική, ερευνητική, δημιουργική δραστηριότητα
  • Τα παιδιά ανοίγουν και κλείνουν αρχεία, επιλέγουν αντικείμενα, εκτελούν εντολές πάνω σε μια μεγάλη ψηφιακή οθόνη.
  • Ένας υπολογιστής ακολουθεί την κίνησή τους, αποθηκεύει τα έργα τους, υπακούει στις εντολές τους
  • Η μέθοδος Ντεκρολί για την ανάγνωση είναι η λεγόμενη «ολική μέθοδος ανάγνωσης». Σύμφωνα με αυτή το παιδί ξεκινάει από την αναγνώριση των λέξεων και τη σύνδεση του κάθε σχεδίου με την αντίστοιχη έννοια. Η ανάλυση σε συλλαβές και γράμματα ακολουθεί, και σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιείται αβίαστα από το ίδιο το παιδί, που διευκολύνεται και από ειδικές αναλυτικές ασκήσεις-δράσεις. Όπως ακριβώς το παιδί μαθαίνει να μιλάει μιλώντας, έτσι μπορεί και να μάθει να διαβάζει διαβάζοντας.

Comments are closed.